Ścieżka powrotu

Start Dokumentacja szkolna

Reforma Edukacji

Fotogaleria


Dokumentacja szkolna PDF DrukujSzkoła Podstawowa nr 10
Oddziały gimnazjalne
 
 
Statut [pdf]

PROGRAM WYCHOWAWCZO
PROFILAKTYCZNY [pdf]Podstawa programowa 


i Promowania Uczniów

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania


Kodeks Ucznia Szkoły Podstawowej nr 10 
wSuwałkach

Regulamin Samorządu Uczniowskiego


Regulamin organizacji wycieczek szkolnych
w Zespole Szkół  nr  10 w Suwałkach.doc

  BEZPIECZNA SZKOŁA
Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole
 
Plan pracy szkoły na rok szk. 2018/2019.pdf

 

Wybrane procedury postępowania
wobec niepełnoletnich uczniów w szkole

Skutki prawne związane z naruszeniem ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii.pdf

* * * *

 

w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach [pdf]

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu najmu pomieszczeń i określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach[pdf]

 


Copyright © 2013 SP nr 10 w Suwałkach. Webmaster: TG