Ścieżka powrotu

Start Nie jestem inny

Reforma Edukacji

Fotogaleria


Nie jestem inny
Warsztaty „Poznajemy nasze miasto” PDF Drukuj

Od 05.11.18r. uczniowie z klasy I, IV i VI   uczęszczają na warsztaty „Poznajemy nasze miasto” w ramach projektu „Nie jestem inny”.
Na zajęciach dzieci poznają historię własnej rodziny i najbliższego otoczenia. Zapoznają się z historią szkoły, jej patronem i osiągnięciami. Potrafią pokazać na mapie położenie geograficzne naszej miejscowości i regionu. Poznały walory krajobrazowe naszej „małej ojczyzny”, zwyczaje i tradycje panujące na Suwalszczyźnie.
Opiekunowie: Halina Korzun, Anna Puczyłowska
 
 
Krajobrazy świat – warsztaty przyrodnicze - styczeń PDF Drukuj

Uczniowie klas 4 wraz z opiekunem grupy przedstawiają sposoby realizacji projektu „Nie jesteś inny” w miesiącu styczniu.

 

 

Więcej…
 
"Napiszę i zobaczę" w ramach projektu "Nie jestem inny" PDF Drukuj
Od 05.11.18r. grupa uczniów z klas IV-VI spotyka się na zajęciach „Napiszę i zobaczę”
w ramach projektu „Nie jestem inny”.
Są to bardzo ciekawe warsztaty rozwijające zainteresowania dzieci.
- Zwiedzaliśmy Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej.
-Napisaliśmy listy do św. Mikołaja.
-Wykonaliśmy choinkę oraz ozdoby świąteczne.
-Napisaliśmy recenzję do filmu Grinch i wykonaliśmy plakat filmowy.
-Uczestniczyliśmy w warsztatach filmowych prowadzonych przez dziennikarkę Paulinę Drażbę.
-Uczyliśmy się trudnej sztuki pisania pędzlem znaków japońskich.
Na naszych zajęciach uczniowie miło i pożytecznie spędzają czas. Uczą się poprzez zabawę.
                                Opiekunowie: Teresa Cuper, Małgorzata Drażba, Halina Korzun
 
 
Krajobrazy świata - warsztaty przyrodnicze PDF Drukuj
Uczniowie klas VII a, VI e, IV a realizujący zajęcia "Krajobrazy świata- warsztaty przyrodnicze" w ramach projektu "Nie jestem inny" 23 i 24 listopada byli na zajęciach w terenie. Odwiedzili Park Wiatrakowy w Białej Wodzie i Bibliotekę Publiczną, w której na ostatnim pietrze jest wystawa skał i minerałów
 
"Nie jestem inny" PDF Drukuj

Deklaracja uczestnictwa w projekcie [PDF]
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie [PDF]Od roku szkolnego 2018/2019 w naszej szkole jest realizowany projekt pn. „NIE JESTEM INNY” w ramach Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:

1)     zajęcia wspierające dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

o   Rozwój komunikacji podstawą integracji – zajęcia metodą EEG Biofeedback – wieloprofilowe wspomaganie rozwoju,

o   Przy ulicy Wiolinowej – zajęcia umuzykalniające,

o   Poznajemy nasze miasto – projekt edukacyjny – warsztaty,

o   Napiszę i zobaczę – warsztaty z elementami terapii,

o   Nie jestem inny – wspomaganie ucznia niepełnosprawnego,

o   Baw się, poznawaj, rozwijaj – zajęcia psychoedukacyjne,

o   Doświadczaj i odkrywaj – zajęcia o charakterze terapeutycznym

2)     zajęcia dla uczniów zdolnych:

o   Poradnik młodego przedsiębiorcy – projekt edukacyjny – zajęcia rozwijające postawę przedsiębiorczą, kreatywną, innowacyjną,

o   Krajobrazy świata – warsztaty przyrodnicze,

o   Pitagoras też był uczniem – koło matematyczne przygotowujące do konkursów matematycznych,

o   Mistrz matematyki – zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie z klas I.

Serdecznie zapraszamy uczniów do uczestnictwa w zajęciach. Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nie jestem inny”

 
Copyright © 2013 SP nr 10 w Suwałkach. Webmaster: TG