Ścieżka powrotu

Start

Reforma Edukacji

Fotogaleria


Stołówka
CENA OBIADÓW W MARCU 2020 r.
   

UCZNIOWIE  (4,50 zł)

PRACOWNICY (7,50 zł)

  22 dni żywieniowych
99,00 zł
165,00 zł

JadłospisBONY OBIADOWE BĘDĄ WYDAWANE  02.03.2020r. (poniedziałek)
* * * * * * *

NR KONTA: BANK PKO SA SUWAŁKI  20124011541111001019695869

Szkoła Podstawowa nr 10 


Copyright © 2013 SP nr 10 w Suwałkach. Webmaster: TG