Ścieżka powrotu

Start Gabinet pielęgniarski

Fotogaleria


Gabinet pielęgniarski
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

 

Pomocy pielęgniarskiej udziela pani mgr Natalia Łaskowska


Gabinet  czynny
w godz.: 8.00 - 15.30

* * *

Główne problemy zdrowotne uczniów:

- wypadki, urazy i zatrucia

- próchnica zębów i choroby przyzębia

- problemy zdrowia psychospołecznego

- choroby przewlekłe i niepełnosprawność

- choroby zakaźne

- inne: zaburzenia wzroku, słuchu, zaburzenia wzrastania i dojrzewania, zaburzenia układu ruchu.

 

Fluoryzacja:

przyjęto, że grupowa profilaktyka fluorkowa może przyczynić się do zmniejszenia zachorowalności na próchnicę zębów. Fluor jest jednym z pierwiastków śladowych zmniejszających podatność szkliwa na działanie czynników odwapniających i próchnicotwórczych, przez zwiększenie stopnia mineralizacji i przyspieszenie dojrzewania szkliwa. Działa także przeciwbakteryjnie w jamie ustnej, hamuje wytwarzanie kwasów przez bakterie. Fluoryzacja odbywa się 6 razy w ciągu roku szkolnego w odstępie 4-6 tygodni.

 

Współczesna koncepcja systemu opieki zdrowotnej nad uczniami wyrosła ze strategii Światowej Organizacji Zdrowia „Zdrowie dla wszystkich” i koncepcji promocji zdrowia. Zakłada ona, że

- podmiotem zainteresowania jest cała populacja uczniów oraz nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły

- główny kierunek działań związany jest z promocją zdrowia; zachęcanie uczniów do identyfikowania własnych problemów, aktywnego uczestnictwa w doskonaleniu zdrowia.

 

Więcej…
 
Pogadanki i edukacje zdrowotne


 

Mimo trudnej sytuacji pandemicznej pracujemy, szkolimy się i edukujemy. Odbywają się pogadanki i edukacje zdrowotne z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania, ćwiczymy i wykonujemy plakaty oraz zadania związane z tematyką zajęć.

 
Badanie WHO
Szanowni Państwo,w załączeniu przesyłam link do badania WHO, z prośbą o przesłanie do uczniów w wieku 11-19 lat. Instytut Matki i Dziecka w ramach międzynarodowych badań HBSC bierze udział w badaniu nad strategią w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, która zakłada aktywne uczestnictwo młodzieży w procesie jej tworzenia.Uczestnicząc w tym badaniu Polska Młodzież będzie miała realny wpływ na kształtowanie się międzynarodowej strategii ochrony zdrowia dzieci i młodzieży. Jesteśmy już po badaniach jakościowych i w trakcie badań ankietowych. Celem tego badania jest zebranie opinii na temat aktywnego uczestnictwa młodzieży w sprawach związanych ze zdrowiem i jej aktywizacja w tym obszarze. W badaniu bierze też udział kilka krajów, m.in.: Irlandia, Armenia, Ukraina, Szkocja i inne. Badanie kierowane jest do młodzieży w wieku 11-19 lat.Dane zbieramy do 29.06.2020.

Z góry dziękuję za pomoc

Natalia Wiktorzak
pielęgniarka
 
Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.


Problem zdrowotny – należy rozpatrywać w odniesieniu do indywidualnej jednostki (ucznia) – jako choroba lub zaburzenie, które wpływa na jakość jego egzystencji i sposobu życia, oraz w odniesieniu do całej populacji szkolnej – głównie przy problemach o znacznej powszechności.

Zadania pracowników szkoły koordynowane przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania:

- identyfikacja uczniów z problemami zdrowotnymi (np. nadwaga, zniekształcenia postawy ciała, wada wzroku), kierowanie do lekarza POZ

- dodatkowe pomiary pomiędzy terminami testów przesiewowych

- indywidualizacja zajęć w-f

- wsparcie psychiczne.

Każdy uczeń z problemem zdrowotnym jest objęty opieką pielęgniarki (tzw. czynnym poradnictwem).

Poradnictwo to obejmuje następujące działania:

- pomoc w radzeniu sobie z chorobą i w akceptacji samego siebie

- przeciwdziałanie izolacji społecznej

- przeprowadzanie wywiadu z uczniami, u których zidentyfikowano problemy zdrowotne

- dokonywanie dodatkowych pomiarów, testów przesiewowych

- przeprowadzanie wywiadu z rodzicem w indywidualnych przypadkach

- udzielanie uczniowi porady w zakresie stylu życia, samoopieki przy danym problemie (informacje te są przekazywane uczniowi w sposób prosty i zrozumiały)

- zaplanowanie dalszej opieki nad uczniem.

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania Natalia Wiktorzak.

 
Wady postawy

Postawa człowieka jest określana jako układ ciała w pozycji stojącej (z medycznego punktu widzenia). Wyróżniamy postawę zwykłą (swobodną) oraz postawę baczną – poprawioną poprzez napięcie różnych grup mięśni. Pierwsza – zależy od czynników genetycznych, wieku, rasy, płci, warunków środowiska, ogólnego stanu człowieka. Zagrożenia dla nieprawidłowej postawy to głównie wiek 6-7 lat i 12-16 lat – wtedy to następuje przyspieszenie prędkości wzrastania. W tym czasie rozwój układu mięśniowego „nie nadąża” za szybkim wzrostem kości. Dzieci w tym wieku bardzo często przyjmują nieprawidłową postawę, co sprzyja kształtowaniu wad postawy. Należy wspomnieć, że nieprawidłowości te nie są tylko brakiem kosmetycznym, ale w przyszłości poważnie mogą oddziaływać na zdrowie człowieka.
Powikłania: powstanie garba, upośledzenie sprawności i wydolności organizmu, częste zapalenia płuc i oskrzeli, nieprawidłowa praca serca, trudności w oddychaniu, zespoły bólowe kręgosłupa. Konieczne jest więc gromadzenie badań przesiewowych, wykonywanych przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania.

Aby profilaktyka była skuteczna, należy ją oprzeć na wspólnym realizowaniu działań ( rodzice, pracownicy oświaty, pracownicy ochrony zdrowia).

 

U uczniów wykonuje się badania wzrostu ciała, dostosowuje się odpowiednią wysokość ławki i krzesła. Dzieci nie powinny nosić zbyt ciężkich plecaków, część rzeczy można zostawiać w szkole, a niepotrzebne w danym dniu książki i zeszyty regularnie wypakowywać w domu.

Serdecznie prosimy rodziców, aby przypominali dzieciom o siadaniu w zaleconych krzesełkach, przy określonych ławkach szkolnych, o rozpakowywaniu tornistra na bieżąco. Podstawą w leczeniu i zapobieganiu wadom postawy są również ćwiczenia ruchowe.

 

 Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania Natalia Wiktorzak.

 
Więcej artykułów…
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2


Copyright © 2013 SP nr 10 w Suwałkach. Webmaster: TG