Ścieżka powrotu

Start Nie jestem inny

Fotogaleria


Nie jestem inny
Krajobrazy świata - warsztaty przyrodnicze
Uczniowie klas VII a, VI e, IV a realizujący zajęcia "Krajobrazy świata- warsztaty przyrodnicze" w ramach projektu "Nie jestem inny" 23 i 24 listopada byli na zajęciach w terenie. Odwiedzili Park Wiatrakowy w Białej Wodzie i Bibliotekę Publiczną, w której na ostatnim pietrze jest wystawa skał i minerałów
 
"Nie jestem inny"

Deklaracja uczestnictwa w projekcie [PDF]
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie [PDF]Od roku szkolnego 2018/2019 w naszej szkole jest realizowany projekt pn. „NIE JESTEM INNY” w ramach Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:

1)     zajęcia wspierające dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

o   Rozwój komunikacji podstawą integracji – zajęcia metodą EEG Biofeedback – wieloprofilowe wspomaganie rozwoju,

o   Przy ulicy Wiolinowej – zajęcia umuzykalniające,

o   Poznajemy nasze miasto – projekt edukacyjny – warsztaty,

o   Napiszę i zobaczę – warsztaty z elementami terapii,

o   Nie jestem inny – wspomaganie ucznia niepełnosprawnego,

o   Baw się, poznawaj, rozwijaj – zajęcia psychoedukacyjne,

o   Doświadczaj i odkrywaj – zajęcia o charakterze terapeutycznym

2)     zajęcia dla uczniów zdolnych:

o   Poradnik młodego przedsiębiorcy – projekt edukacyjny – zajęcia rozwijające postawę przedsiębiorczą, kreatywną, innowacyjną,

o   Krajobrazy świata – warsztaty przyrodnicze,

o   Pitagoras też był uczniem – koło matematyczne przygotowujące do konkursów matematycznych,

o   Mistrz matematyki – zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie z klas I.

Serdecznie zapraszamy uczniów do uczestnictwa w zajęciach. Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nie jestem inny”

 
« pierwszapoprzednia1234następnaostatnia »

Strona 4 z 4


Copyright © 2013 SP nr 10 w Suwałkach. Webmaster: TG