Ścieżka powrotu

Start Oddziały przedszkolne

Fotogaleria


Oddziały przedszkolne
Rekrutacja do przedszkoli 2021/2022

Od 2 marca 2021 r. od godziny 8.00 do dnia 16 marca 2021 r. do godziny 15.00 trwa rekrutacja elektroniczna do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Podstawą zapisania dziecka jest wypełnienie wniosku o przyjęcie kandydata w formie elektronicznej oraz złożenie dokumentu wraz z załącznikami (potwierdzeniem spełniania kryteriów naboru) w przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru.
Rodzice, są proszeni o dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki.

Przy wejściu do przedszkoli/szkół – skrzynka pocztowa, w holu, przedsionku, wiatrołapie itp. - zostaną ustawione skrzynki, do których rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach.

 
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się nabór do oddziałów przedszkolnych  na rok szkolny 2021/2022. Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji.

1)      W naborze elektronicznym na rok szkolny 2021/2022 biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2)      Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są do oddziałów integracyjnych poza systemem elektronicznym. Rodzice/opiekunowie prawni tych dzieci wypełniają i składają pobrany ze szkoły wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału  integracyjnego. Wnioski te kwalifikowane są metodą tradycyjną.

3)      Godziny pracy oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2021/2022 – od 6:30 do 16:30.

4)      Deklarowany przez rodziców czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym powinien być rzetelny, odzwierciedlający stan faktyczny zgodny z potrzebami.

5)       Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego ma zapewnić dziecku wszechstronny rozwój.

6)      Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

 

Więcej…
 
Copyright © 2013 SP nr 10 w Suwałkach. Webmaster: TG