Ścieżka powrotu

Start Rodzic Informacja

Reforma Edukacji

Fotogaleria


Informacja

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami Art. 7 pkt. 3. Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców oraz pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. 

 


Copyright © 2013 SP nr 10 w Suwałkach. Webmaster: TG