Ścieżka powrotu

Start Stołówka

Reforma Edukacji

Fotogaleria


Stołówka
Szkoła Podstawowa nr10 w Suwałkach, informuje rodziców,
którzy chcą zwrotu pieniędzy za nadpłacone obiady w marcu proszeni są o zgłoszenie się do intendenta szkoły w celu napisania podania i numeru konta na które będą przelane pieniądze.
Jest też możliwość przeniesienia nadpłaty na miesiąc wrzesień.
Zgłoszenia przyjmujemy do 26.06.2020r.CENA OBIADÓW W ..........................

UCZNIOWIE  (........ zł)

PRACOWNICY (....... zł)

..... dni żywieniowych
...... zł
...... zł

JadłospisBONY OBIADOWE BĘDĄ WYDAWANE  ..............r. (................)
* * * * * * *

NR KONTA: BANK PKO SA SUWAŁKI 20124011541111001019695869

Szkoła Podstawowa nr 10 


Copyright © 2013 SP nr 10 w Suwałkach. Webmaster: TG