Ścieżka powrotu

Start Oddziały sportowe

Reforma Edukacji

Fotogaleria


Oddziały sportowe
Rekrutacja do klas sportowych- testy
  Opis wykonania prób sprawności fizycznej - piłka siatkowa [pdf]
  PIŁKA SIATKOWA - Wyniki prób sprawności fizycznej dla dziewcząt [pdf]
  PIŁKA SIATKOWA - Wyniki prób sprawności fizycznej dla chłopców [pdf]
  PŁYWANIE - Próby sprawności fizycznej - SP[pdf]
  PŁYWANIE - punktacja - SP [pdf]
  PŁYWANIE- klasyfikacja sportowa- kobiety [pdf]
  PŁYWANIE- - klasyfikacja sportowa- mężczyźni [pdf]

  PŁYWANIE- Normy na klasy sportowe za zajęte miejsca na głównych imprezach międzynarodowych

       w latach 2013 - 2016 [pdf]

  BADMINTON - Próby sprawności fizycznej [pdf]
  BADMINTON - Próby specjalistyczne [pdf]
  BADMINTON - Tabela - Testy naborowe [pdf]
  BADMINTON - Zmodyfikowany na potrzeby Klas Sportowych  Szkoły Podstawowej Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory [pdf]

 
Rekrutacja do klas sportowych - oświadczenia
  01  Wniosek do oddziału sportowego [pdf]
  02  Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata [pdf]
  03  Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka [pdf]
  04  Oświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą [pdf]
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego


  Regulamin rekrutacji - oddziały sportowe [pdf]

 
Copyright © 2013 SP nr 10 w Suwałkach. Webmaster: TG