Ścieżka powrotu

Start Klasy pierwsze

Reforma Edukacji

Fotogaleria


Klasy pierwsze
Harmonogram naboru do szkół podstawowych
 
Rekrutacja do klas pierwszych - oświadczenia
  01 OŚWIADCZENIE O ODPROWADZANIU PODATKU NA RZECZ MIASTA SUWAŁK [pdf]
  02 OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU KANDYDATA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 10 W SUWAŁKACH [pdf]
  03 OŚWIADCZENIE O REALIZACJI PRZEZ RODZEŃSTWO KANDYDATA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO  W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 10 W SUWAŁKACH [pdf]
  04 OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU / STUDIOWANIU W SYSTEMIE DZIENNYM [pdf]
  05 OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU W OBWODZIE SZKOŁY [pdf]
  06 OŚWIADCZENIEO ZAMIESZKIWANIU KREWNYCH KANDYDATA W OBWODZIE SZKOŁY [pdf]
  07 OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA [pdf]
  08 OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA [pdf]
  09 OŚWIADCZENIE O OBJECIU KANDYDATA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ [pdf]
  10 OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU W SZKOLE PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO SUWAŁKI [pdf]
  11_OŚWIADCZENIE -POMYSŁODAWCA PLATFORMY STARTOWEJ [pdf]
  12 Załącznik nr 1 - ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 – Z OBWODU [pdf]
  13 Załącznik nr 2 - WNIOSEK KANDYDATA O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - SPOZA OBWODU [pdf]
 
Rekrutacja 2019/2020
   Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych (dotyczy kandydatów spoza obwodu) oraz klas IV sportowych i klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, na rok szkolny 2019/2020.[pdf]

   Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowch, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym. [pdf]
 
Copyright © 2013 SP nr 10 w Suwałkach. Webmaster: TG