Ścieżka powrotu

Start Oddziały przedszkolne

Reforma Edukacji

Fotogaleria


Oddziały przedszkolne
Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

 
Zasady naboru do oddziałów przedszkolnych
Rekrutacja do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Suwałki na rok szkolny 2019/2020 [pdf]


Procedura odwoławcza od nieprzyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w przedszkolu lub szkole podstawowej [pdf]
 
Nabór do oddziałów przedszkolnych
 
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych-oświadczenia
  01  OŚWIADCZENIE O POSIADANIU SUWALSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA [pdf]
  02  OŚWIADCZENIEO ZATRUDNIENIU / STUDIOWANIU W SYSTEMIE DZIENNYM [pdf]
  03  OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWO KANDYDATA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 10 W SUWAŁKACH [pdf]
  04  OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU KANDYDATA DO ŻŁOBKA / INNEJ PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO LAT 3 W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 [pdf]
  05  OŚWIADCZENIE O DACIE URODZENIA DZIECKA I OBJECIU OBOWIĄZKIEM ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 [pdf]
  06  OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OPINII O WCZESNYM WSPOMAGANIU DZIECKA [pdf]
 
Rekrutacja do przedszkoli - terminy
  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki na rok szkolny 2019/2020. [pdf]

  Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym. [pdf]
 
Copyright © 2013 SP nr 10 w Suwałkach. Webmaster: TG