Ścieżka powrotu

Start Niebieski Promyk

Reforma Edukacji

Fotogaleria


Niebieski Promyk
NIEBIESKI PROMYK
Na terenie Miasta Suwałk realizowany jest Program na Rzecz wsparcia dzieci z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera i ich rodzin „NIEBIESKI PROMYK”.
Celem programu „Niebieski Promyk” jest:
 - wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz ich rodzicom,
 - zwiększenie skuteczności oddziaływań terapeutycznych, poprzez organizację indywidualnych i/lub grupowych zajęć rewalidacyjnych ,
 - nabywanie, rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem poprzez zajęcia rewalidacyjne,
 - wsparcie rodziców w procesie terapii i edukacji dzieci z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
 - wsparcie rodziców w trudnym i złożonym zadaniu, jakim jest wychowanie dziecka z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera poprzez konsultacje/ porady oraz  konferencję,
 - wsparcie nauczycieli pracujących z dziećmi z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera poprzez szkolenia i konferencję.

W ramach ww. programu zaplanowano zastępujące działania:
1) 2 godziny rewalidacji tygodniowo (przede wszystkim zajęcia grupowe, a w przypadku braku możliwości zorganizowania zajęć grupowych bądź z uwagi na
Więcej…
 
Copyright © 2013 SP nr 10 w Suwałkach. Webmaster: TG