Ścieżka powrotu

Start Niebieski Promyk NIEBIESKI PROMYK

Reforma Edukacji

Fotogaleria


NIEBIESKI PROMYK
Na terenie Miasta Suwałk realizowany jest Program na Rzecz wsparcia dzieci z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera i ich rodzin „NIEBIESKI PROMYK”.
Celem programu „Niebieski Promyk” jest:
 - wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz ich rodzicom,
 - zwiększenie skuteczności oddziaływań terapeutycznych, poprzez organizację indywidualnych i/lub grupowych zajęć rewalidacyjnych ,
 - nabywanie, rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem poprzez zajęcia rewalidacyjne,
 - wsparcie rodziców w procesie terapii i edukacji dzieci z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
 - wsparcie rodziców w trudnym i złożonym zadaniu, jakim jest wychowanie dziecka z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera poprzez konsultacje/ porady oraz  konferencję,
 - wsparcie nauczycieli pracujących z dziećmi z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera poprzez szkolenia i konferencję.

W ramach ww. programu zaplanowano zastępujące działania:
1) 2 godziny rewalidacji tygodniowo (przede wszystkim zajęcia grupowe, a w przypadku braku możliwości zorganizowania zajęć grupowych bądź z uwagi na potrzeby dzieci – zajęcia indywidualne) dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym Zespół Aspergera, uczęszczających do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych lub z oddziałami integracyjnymi prowadzonych przez Miasto Suwałki. Zajęcia będą odbywały się od 12 lutego 2018 r. do 25 maja 2018 r.
2) punkty konsultacyjne dla rodziców dzieci z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera (poradnictwo, konsultacje) w następujących jednostkach:
- Przedszkolu nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach,
- Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach,
- Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach.
Punkt konsultacyjny będzie dostępny co tydzień w innej jednostce przez 2 godziny. Porad i konsultacji w ramach ww. punktów udzielać będą specjaliści/nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje. Grafik działania punktów konsultacyjnych.
3) Konferencja dla nauczycieli i rodziców w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach w dniu 20 kwietnia 2018 r. dotycząca pracy z dziećmi z autyzmem – przedstawione zostaną metody pracy z uczniem z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera.
W dniu 21 kwietnia 2018 r. odbędzie się konferencja międzynarodowa w parku naukowo-Technologicznym w Suwałkach, organizowana przez Niepubliczną Terapeutyczną Szkołę Podstawową „Bajka” w Suwałkach.
4) Szkolenia dla nauczycieli w szkołach, w których uczą się dzieci z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera w zakresie pracy z takimi dziećmi prowadzonych przez specjalistów z Poradni psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach i Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach.
5) Ogólnodostępne szkolenia i lekcje otwarte w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera.  Terminy szkoleń zostaną podane w terminie późniejszym. 


Copyright © 2013 SP nr 10 w Suwałkach. Webmaster: TG