Ścieżka powrotu

Start Informacje i Komunikaty Raport NIK w zakresie przeciwdziałania e-uzależnieniu dzieci i młodzieży

Reforma Edukacji

Fotogaleria


Raport NIK w zakresie przeciwdziałania e-uzależnieniu dzieci i młodzieży PDF Drukuj
Raport NIK w zakresie przeciwdziałania e-uzależnieniu dzieci i młodzieży - raport Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG pt. Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce
 
Szanowni Państwo "Chociaż zjawisko e–uzależnienia nasila się i dotyka coraz młodszych użytkowników nowoczesnych technologii, problem ten nie spotyka się z należytą reakcją właściwych instytucji. Działania skontrolowanych instytucji, które powinny przeciwdziałać e–uzależnieniu dzieci i młodzieży, były przypadkowe i w ocenie NIK nie odpowiadały wystarczająco skutecznie na zagrożenia wynikające z rozwoju nowoczesnych technologii” - taką informację możemy przeczytać w najnowszym raporcie pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli w zakresie przeciwdziałania e-uzależnieniu dzieci i młodzieży (plik w załączeniu bądź do ściągnięcia tutaj) 
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-przeciwdzialaniu-e-uzaleznieniu-dzieci-i-mlo dziezy.html   W raporcie NIK przeczytamy, że:w objętych kontrolą szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych nie była znana skala problemu nadmiernego korzystania przez dzieci i młodzież z mediów elektronicznych. Tylko nieliczne szkoły dokonywały rzetelnej diagnozy środowiska szkolnego pod kątem nadużywania przez uczniów mediów elektronicznych. W konsekwencji, opracowane i realizowane szkolne programy profilaktyczne i wychowawcze obowiązujące w okresie objętym kontrolą, nie były ukierunkowane na działania w zakresie tej problematykipodejmowane przez skontrolowane instytucje działania mające na celu przeciwdziałanie e-uzależnieniu dzieci i młodzieży były przypadkowe i nie odpowiadały, w wystarczającym zakresie, na zagrożenia wynikające z rozwoju nowoczesnych technologii.Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Zdrowia nie opracowali wytycznych określających sposób postepowania w zakresie identyfikowania i
diagnozowania zjawiska nadużywania przez dzieci i młodzież̇ mediów elektronicznych oraz realizacji zadań́ w zakresie przeciwdziałania e-uzależnieniu. Wytyczne takie nie zostały zawarte w przyjętych przez Radę Ministrów Narodowych Programach Zdrowia na lata 2007–2015 i 2016–2020.W większości poradni zajęcia faktycznie zrealizowane, obejmujące tematykę̨ wyłącznie e-uzależnień odbywały się sporadycznie i stanowiły odpowiedź na niewielkie w tym zakresie zapotrzebowanie szkół i placówek. Poradnie nie podejmowały działań zmierzających do ujawnienia zagrożeń związanych z problemem nadużywania komputera i Internetu. Do ich prowadzenia niezbędne są̨ wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne, których jednostki te nie posiadały. Brak tych narzędzi, w ocenie NIK, utrudnia udzielanie prawidłowego wsparcia potrzebującymMając to na uwadze Fundacja DBAM O MÓJ Z@SIĘG (1) przeprowadziła dwuletnie badania nad fonoholizmem – nałogowym korzystaniem z telefonów komórkowych przez polską młodzież, jak również (2) przygotowała ofertę szkoleń, wykładów oraz warsztatów dla uczniów, rodziców, specjalistów (pedagogów oraz psychologów szkolnych, psychoterapeutów) oraz nauczycieli i dyrektorów szkół. Serdecznie Państwa zapraszamy do przeczytania raportu z badań pt. Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce tym bardziej, że jest to jedyne takie opracowanie dostępne w Polsce. Zapraszamy również do szczegółowego zapoznania się z działaniami Fundacji DBAM O MÓH Z@SIĘG oraz przygotowaną ofertą szkoleń (w załączniku). Jesteśmy do Państwa dyspozycji.Mając nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa uznaniem pragniemy wskazać i przypomnieć, że problem e-uzależnień, w tym problem uzależnienia od urządzeń mobilnych może być rozpatrywany nie tylko z punktu
widzenia problemu uzależnienia czy profilaktyki szkolnej, ale również z punktu widzenia ochrony zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia, życia w równowadze pomiędzy tym, co rzeczywiste i tym, co w przestrzeni internetu.
Oznacza to, że wynikami naszych badań powinny być zainteresowane nie tylko wydziały edukacji, ale również wydziały zdrowia, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, jak również ośrodki profilaktyki uzależnień.Fundacja DBAM O MÓJ Z@SIĘG wyraża zgodę na udostępnianie linku do raportu z badań. Jeśli zdecydują się Państwo na umieszczenie informacji na swoich stronach internetowych prosimy o to, aby podali Państwo następującą informację:Badania pt. Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych.
Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce przeprowadzone zostały przez Fundację DBAM O MJ Z@SIĘG w latach 2015-2016, na próbie 22.086 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, na próbie 3.471 nauczycieli. Wyniki badań zawarte w raporcie zawierają również najważniejsze wyniki eksperymentu społecznego pt. POZ@ SIECIĄ polegającego na odłączeniu 102 młodych osób na 72 godziny od wszelkich urządzeń cyfrowych. Raport do pobrania tutaj 
http://dbamomojzasieg.com/publikacje-raporty/
 


Copyright © 2013 SP nr 10 w Suwałkach. Webmaster: TG